Reference

Instalace zabezpečovacího, přístupového a kamerového systému na základní umělecké škole – město Kolín.

Vězeňská služba – rekonstrukce ovládání osvětlení v celách věznice Kuřim.

Český Aeroholding a. s. – letiště Václava Havla – rekonstrukce osvětlení výtopny Sever.

Pro Českou televizi jsme zrealizovali rekonstrukci osvětlení na velínech TZB a truhlárně.

Rekonstrukce televizních a telefonních rozvodů ve vojenské ubytovně Ruzyně. (Cca 500 bytů, objem zakázky 1,6 mil Kč.)

Instalace LED osvětlení v garážích ČT. Oproti původním svítidlům došlo ke snížení příkonu o 60% a zvýšení intenzity osvětlení o 20%. 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany. Jednalo se o kompletní rekonstrukci silnoproudu, datové sítě, jednotného času a ozvučení. 

Rekonstrukce části elektroinstalace na ZŠ Štrossmayerovo náměstí, Praha 7. Výměna patrových rozvaděčů, hlavního vedení, rekonstrukce rozvodny včetně nového přívodu z trafostanice.

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Katastrálního úřadu. Kompletní výměna silnoproudu a slaboproudu, protipožární SDK a řešení chráněné únikové cesty.

Výměna elektroinstalačních komponent pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Liberec. Jedná se o druhou etapu, 3+4 np.

Rekonstrukce elektroinstalace pro Správu státních hmotných rezerv. Výměna osvětlení, kabeláže a rozvaděčů.

Rekonstrukce osvětlení a rozvadečů – Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových v Liberci.

Realizujeme pobočky společnosti Partners Financial Services, a.s. po celé ČR.

Výměna svítidel – Policejní prezidium.

Rekonstrukce elektroinstalace v 3. nadzemním patře – Geofyzikalní ústav: kompletní rekonstrukce silnoproudu, dodávka SDK podhledů, rozšíření SKS.

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava:  kompletní rekonstrukce silnoproudu včetně svítidel a rozvaděčů.

Pro město Jihlava jsme zrealizovali rekonstrukci elektroinstalací na dvou domovech sociální péče.

Rozšíření SKS a silnoproudé elektroinstalace –  Rudná u Prahy.

SKS Na Homolce