Home

elektromontáže  I  servis a revize  I  optické sítě  I  požární signalizace zabezpečovací a kamerové systémy  I  servis a opravy elektronických zařízení…

O nás

Společnost syza s.r.o. se zaměřuje na komplexní dodávku silnoproudých elektroinstalací a slaboproudých aplikací – kamerové systémy, požární a zabezpečovací signalizace, MaR, telekomunikační systémy, datové rozvody včetně aktivních prvků.

Od roku 2015 se soustředíme výhradně na zakázky pro veřejnou správu, mezi naše zákazníky patří Ministerstvo Obrany, Ministerstvo vnitra, výzkumné ústavy Akademie věd, Městké části Prahy.

Reference

Instalace zabezpečovacího, přístupového a kamerového systému na základní umělecké škole – město Kolín.

Vězeňská služba – rekonstrukce ovládání osvětlení v celách věznice Kuřim.

Český Aeroholding a. s. – letiště Václava Havla – rekonstrukce osvětlení výtopny Sever.

Pro Českou televizi jsme zrealizovali rekonstrukci osvětlení na velínech TZB a truhlárně.

Rekonstrukce televizních a telefonních rozvodů ve vojenské ubytovně Ruzyně. (Cca 500 bytů, objem zakázky 1,6 mil Kč.)

Instalace LED osvětlení v garážích ČT. Oproti původním svítidlům došlo ke snížení příkonu o 60% a zvýšení intenzity osvětlení o 20%. 

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany. Jednalo se o kompletní rekonstrukci silnoproudu, datové sítě, jednotného času a ozvučení. 

Rekonstrukce části elektroinstalace na ZŠ Štrossmayerovo náměstí, Praha 7. Výměna patrových rozvaděčů, hlavního vedení, rekonstrukce rozvodny včetně nového přívodu z trafostanice.

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Katastrálního úřadu. Kompletní výměna silnoproudu a slaboproudu, protipožární SDK a řešení chráněné únikové cesty.

Výměna elektroinstalačních komponent pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Liberec. Jedná se o druhou etapu, 3+4 np.

Rekonstrukce elektroinstalace pro Správu státních hmotných rezerv. Výměna osvětlení, kabeláže a rozvaděčů.

Rekonstrukce osvětlení a rozvadečů – Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových v Liberci.

Realizujeme pobočky společnosti Partners Financial Services, a.s. po celé ČR.

Výměna svítidel – Policejní prezidium.

Rekonstrukce elektroinstalace v 3. nadzemním patře – Geofyzikalní ústav: kompletní rekonstrukce silnoproudu, dodávka SDK podhledů, rozšíření SKS.

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Kpt. Vajdy, Ostrava:  kompletní rekonstrukce silnoproudu včetně svítidel a rozvaděčů.

Pro město Jihlava jsme zrealizovali rekonstrukci elektroinstalací na dvou domovech sociální péče.

Rozšíření SKS a silnoproudé elektroinstalace –  Rudná u Prahy.

SKS Na Homolce

 

Sídlo firmy

Třebenice 122, 675 52, Vysočina, Czech Republic